Rodinné ​​a systemické
konstelace

Konstelacemi jsem se začala zabývat v roce 2017.

Nejdříve jako účastník mnoha seminářů, dále jako student dvouletého výcviku a nyní jako lektor.
Tato metoda mne velmi oslovila a uchvátila svým přesahem. Není úplně jednoduché ze slovního popisu pochopit, jak tato metoda funguje a jak se provádí, protože působí a děje se individuálně dle specifičnosti každé osobnosti. 
Pro mě jsou konstelace krásnou alchymií každé duše, nebo možná přesněji ducha v nás. Je to kouzlo chvíle, které se děje teď a tady – v daný okamžik znovu a znovu přichází to velké Co jsme – každý z nás to smí cítit, vnímat během konstelace. Je to neuvěřitelná záležitost. A nezjistíte to, dokud to nevyzkoušíte. Je to jako první sex. Můžete o něm číst, mluvit, ale v podstatě o něm nevíte nic. Je důležité to totiž zažít, cítit, vnímat…

Jde o to, že se sejde skupina lidí, která se nikdy neviděla, nezná se a není nijak zainteresovaná, ale je schopna odehrát příběh, který se někde někdy stal a nebo se děje někde na pozadí současnosti.

Díky tomu, že uvidíte tohle zvláštní divadlo, které s vámi bude hluboce rezonovat, a to si pište, že bude, si dodáte dílky do skládačky, které chyběly ve vašem životním příběhu. Uvidíte vše komplexně uceleně a najednou váš život a to, co vás tížilo, bude dávat jiný smysl. Vše začne mít jasnější barvy a vy pochopíte a prozřete. Ale nejen to, ale i prožijete, procítíte a díky tomu se pak dějí kouzla ve vašich životech.  Protože vědět nestačí. Je potřeba pochopit, přijmout, vnímat, pustit a vědět dohromady. 

Konstelace probíhají v malé skupině, kde všichni pracují navzájem v bezpečí a příjemné atmosféře. 

Nejsou tam žádní přísedící ani narušující. Budete stát v příbězích ostatních.
Může se stát, že budete dělat matky, babičky, opilé tatínky, ale i partnery, sourozence….
Můžete se stát principem, jako je láska, strach, nenávist, zloba. Můžete se dokonce stát smrtí, nebo životem.

Do těchto rolí se nedostanete jen tak. Ne náhodou vás někdo požádá, abyste znázornili tu  či onu roli. Přestože dáváte skrze roli odpověď někomu jinému, dostáváte odpověď i Vy sami. Takže všechno to, co si prožijete v konstelaci své, protože vás mnohdy nenechám jen tiše koukat, ale vtáhnu vás do akce, jakmile přijde správný čas, ale i to, co si prožijete v konstelacích ostatních dává ucelený obraz toho všeho, co potřebujete. A to je na tom to nejúžasnější.

Zažijete kouzlo okamžiků, životních příběhů skupiny lidí, která se sejde v jistý čas na jednom místě a jejich cesty se ve chvíli protknou, aby mohly obohatit a zároveň očistit, či změnit život svůj i životy těch ostatních.

Všemu tomu budu pevnou rukou a všeobjímajícím srdcem vládnout já!

Vnímavě a citlivě držet bezpečný prostor, vnímat vaše procesy a pokud se někdo dostane do hlubin, ze kterých se nebude umět dostat, budu tam vždy já, abychom prošli léčivým procesem, vše uvolnili a ukotvili zase nazpět. Můžete se​ se mnou tak dostat do dětství k babičkám, prababičkám nebo pradědečkům. Do jakéhokoliv minulého života, kde je příčina problému, nebo nahlédnout do principu života. Vyjdete ze svých matrixů a omezení.