Jak chráníme vaše údaje

Pokud jste zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete své osobní údaje. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Kdo je správce? Já, Eva Zemková, IČO 76585956
se sídlem Zábřežská 69/41, 787 01, Šumperk, která provozuje webové stránky www.studioevelin.cz  www.mysteriumsrdce.cz , Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovány. 

Pokud se na budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mně kontaktovat na tel. čísle +420 7​77 124 467 nebo na e-mail: mysteriumsrdce@mail.cz 
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování: 
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte a to z následujících důvodů:
–  Poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, Jméno, příjmení, telefonní číslo a město nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání podrobných informací o seminářích, na které jste se registrovali, apod.)
 Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
–   Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno)- zasílání informací o programu lektora.
Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední registrace.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat. 
 Fotografie a video záznamy ze seminářů
Na některých našich seminářích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, Pokud byste na fotografiích nechtěli být, dejte nám vědět. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.    

Cookies: 
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. K vašim osobním údajům má přístup pouze spolupracovník, který se podílí na fungování webových stránek a který je vázaný mlčenlivostí a proškolen v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.