vesmírné zákony - duchovní zákony

To, co vnímáme jako realitu je pouze jedna vrstva světa, ve kterém žijeme. Pod povrchem jsou naše životy a životní kroky řízeny souhrnem principů a pravidel, které nazýváme vesmírné zákony.

Co jsou to vesmírné zákony?

Jedná se o soubor univerzálních principů, základních myšlenek a pravidel týkajících se podstaty. Jsou tím, co řídí naše životy a to bez ohledu na to, jakou máme životní filosofii nebo náboženství.

Osvojením vesmírných zákonů se můžeme stát mistry svého života a životního konání. Přináší hlubší porozumění sobě a celku ve kterém žijete a s tím spojený klid a zároveň aktivní činnost. Pomáhají vést všímavý a smysluplný život.

Pokud se řídíme těmito zákony, vstupuje do našich životů vnitřní řád, který se projevuje jako klid, přijetí, pokora, všímavost a vědomá činnost. My jsme však na vesmírné zákony zapomněli, neřídíme se jimi a proto tak často nejsme v harmonii.

S vesmírnými zákony si uvědomíme, že náš život není náhoda. Začneme chápat, proč se nám děje právě to či ono.

Osvojením si vesmírných zákonů nám přináší pochopení, proč jsme se narodili, proč jediné co máme, je přítomný okamžik, jak vést smysluplný život a co je to pravé a skutečné bohatství. A také nás učí, proč se některé životní lekce vrací stále dokola.
Jinými slovy nás vedou na cestu mistrovství, tedy do stavu rovnováhy, kdy není již co přidat ani odebrat.

Vesmírné zákony, jakožto univerzální principy tvoří celek a je velmi těžké je přesně popsat slovy. 
Navíc často je potřeba zákonům více vnitřně porozumět, než je logicky pochopit. 

Zákon jednoty

Tento zákon říká, že jsme součástí jednoho prostoru, a že vše souvisí se vším. Že jsme propojeni se všemi a s každým. Takže bez ohledu na to, co komu kdy uděláme, vždycky se to vrací k nám. Platí, že: "Co děláš druhým, děláš sobě".

Zákon energie

Zákon energie říká, že všechno je energie. Takže i my jsme energie. Naše myšlenky, pocity, slova, naše chování, ať už vygenerujeme cokoliv – třeba naše tělesné teplo nebo pohyb – tohle všechno je energie. Platí pravidlo, že energie se neztrácí nebo neumírá, jen se transformuje. Takže my všichni jsme na bázi nesmrtelné energie. Energie se mění v čase a prostoru, tudíž smrtí se jen změní naše podstata energie v jinou podstatu energie. Energie může být dávána a přijímána, ale nikdy nemůže být svázána na jednom místě. Pokud chceme něco držet, což jsou samozřejmě emoce, které se v nás mohou hromadit v podobě energie, tak v tu chvíli dochází ke stagnaci a jednou tato energie dá o sobě vědět ve formě nemoci, a nebo se bude tlačit ven v podobě jiných obtíží.

Zákon vibrace

Každá energie má svoji vibraci. 
Rozlišujeme vibrace vysoké a nízké. Pokud se nacházíme v dobrém rozpoložení, pokud jsme šťastní, máme radost – nacházíme se ve vysokých vibracích a ty přenášíme dál do světla a na své blízké. Pochyby, strach, uzavřenost, úzkost, zlost, závist a zášť – tohle jsou nízké vibrace. Toto jsou vibrace, na kterých vibrujeme a na základě toho si do života přitahujeme přesně to, na jaké vibraci se zrovna nacházíme. Vesmír totiž funguje na principu vibrací a frekvencí. Reaguje na to, na jakých vibracích a frekvencích se pohybujeme a přesně to nám pak posílá do života. Naše minulé zkušenosti ovlivňují, jaké vibrace v sobě máme, protože většinou jsou to vibrace potlačených emocí, nebo vibrace emocí, které jsme si osvojili, nebo se je naučili. A na základě toho si do života přitahujeme to, co se nám v životě děje. Dokud nezměníme vibrace, na kterých se nacházíme, do té doby budeme přitahovat přesně to, co jsme. Tedy vibrace které rezonují s naším vnitřním nastavením.  

Zákon shody

Zákon shody říká, že vše, co máme uvnitř sebe, musí odpovídat tomu co máme (nebo je) vně nás. Tedy v našem fyzickém světě. Vnější svět je odrazem našeho světa uvnitř nás.   
Zde platí – Změň sebe a změníš celý svět.  

Zákon příčiny a důsledku

Co dáš, to dostaneš. Každý náš čin má nějaký důsledek. A ten bude následovat v návaznosti na to, co uděláme. Každé naše rozhodnutí má dopad, co se v našem životě bude dít. Je to vlastně neosobní síla, která se projevuje v našem životě. 
AKCE – REAKCE – ZODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT 
Je nutné naučit se a chovat se a jednat v souladu s tím, co chceme a považujeme za správné.  

Zákon přitažlivosti

Stejné vibrace a frekvence přitahují stejné vibrace a frekvence. To, co jsi, si přitahuješ do života. Pokud jsme šťastní a máme radost tak si přitahujeme věci a lidi na stejné vibrační rovině. Pokud tedy chcete dostávat od života něco jiného, pak musíte začít dělat některé věci jinak.   

Zákon činu

Ten zákon říká, že nic nevznikne jen tak. Pokud tedy chcete ve své fyzické realitě vidět výsledky, pokud v ní chcete mít konkrétní věci, tak musíte začít dělat, co je v souladu s tím, co chcete. A sem patří i proces manifestace. Manifestace je nějaká vaše myšlenka nebo nějaký pocit, a pak je výsledek. Ale přechodu mezi myšlenkou a manifestací se říká AKCE. To je ten most, to je právě náš čin, který povede k tomu, že od myšlenky se stane naše přání realitou. Musíte tedy dělat kroky, které povedou k manifestaci vašich přání.  

Zákon odměny - kompenzace

Tento zákon říká že cokoliv dáváte se vám 100x vrátí zpět. Pokud dáváte, musíte dávat bez očekávání.  

Zákon změny

Jedinou konstantou našeho života je změna. Říká, že energie se neustále mění. My se neustále můžeme vyvíjet a měnit, a tím přestupovat z reality do reality.  

Zákon relativity

Tento zákon říká, že jsme součástí jednoho prostoru, a že vše souvisí se vším. Že jsme propojeni se všemi a s každým. Takže bez ohledu na to, co komu kdy uděláme, vždycky se to vrací k nám. Platí, že: "Co děláš druhým, děláš sobě".

Zákon polarity

Říká, že vždycky jsou dvě strany. 
Jak můžeme v životě vědět co chceme, nebo nechceme? 
Jen tak že okusíme od obojího.  

Zákon změny cyklu - rytmu

Je to tak, že po těžkém období přijde zase období hezké. Každý má období růstu i pádu. Je to zákon rytmu, který plyne. Nemůžeme být stále na nějaké konstantě, život nemůže být jenom ošklivý, nebo hezký. Prostě náš život se mění a je to flow, tedy plynutí/rytmus. Přesně takhle je to v přírodě a přesně takhle je to i v našich životech.

Zákon rodu

V našem světě všechno existuje v mužské a ženské polaritě. Nejde tak ani o sexualitu nebo pohlaví, jakože je tady mužská a ženská energie. Každý z nás je nositelem mužské a ženské energie. Je to Jin a Jang, který se projevuje u mužů či žen. Každý z nás je nositelem obou energií. Je důležité, aby tyto energie byly vyvážené a byly používány s rozumem, v harmonii a souladu se zákonem rytmu/plynutí.