Meditace

Meditace je pozorování. 

Meditovat znamená stát se svědkem toho, co se děje.

Meditace vůbec není technika, což pro nás může být matoucí, protože existují stovky technik.

Meditační techniky pouze připravují správnou půdu. Jsou potřeba, protože mysl lidí je plná odpadu, kterého je nutné se zbavit. Meditační techniky slouží k odstranění toxicity našeho myšlení. Jakmile se zbavíme odpadu v naší mysli, teprve potom začne meditace. Jde o to zklidnit mysl, propustit emoce a až když mysl zůstane klidná, stává se svěží, mladá, citlivější. Mysl může udělat všechno, kromě meditace, protože meditace není výkon. Už je! Je to naše přirozenost. Nemusí být dosažena, jen je potřeba ji rozpoznat. Jen je potřeba si na ni vzpomenout. Je tu a čeká na nás, nosíme ji vždy v sobě. 

Meditace je způsob, jak jít za mysl a vstoupit do dimenze nepoznaného.

Meditace je svědectví, pozorování, sledování, bdělé vědomí – pozorování těla, všech myšlenek, emocí a pocitů, protože v momentě, když jste pouhými svědky, nejste jeho součástí. Jakmile zmizí vaše mysl, vaše emoce a nálady, dojde ke kvantovému skoku, pozorovatel už nemá co pozorovat, přichází domů. Je svědkem sebe sama. Stane se jak tím, který vidí, tak tím, který je viděn – objektem i subobjektem – a poprvé přijde jednota. Tohle je nekonečný cíl lidského života.   

Já osobně na sebe meditace aplikuji téměř každý den...

... a ráda se podělím o své zkušenosti. Naučím vás, jak správně meditovat, jak při meditaci dýchat a jak správně provést techniku meditace. Naučím vás různé druhy a techniky meditací a s láskou a lehkostí vás povedu.  

Více o mně